Menu Đóng

♦ Công trình thủy lợi

Một số công trình về Cảng biển, Đê chắn sóng…đã được thi công tại Nhật Bản.