Menu Đóng

♦ Phương pháp thi công ép cọc không gian hẹp

Phương pháp sử dụng máy nén ép cọc và vật liêu cọc chuyên dụng cho việc thi công trong khu vực có công trình liền kề, giúp tận dụng hữu hiệu diện tích thi công trong điều kiện không gian hạn hẹp. Phương pháp hạ cọc trong không gian hạn hẹp sử dụng máy Zero Piler và ván chuyên dụng (NS-SP-J) được phát triên riêng cho công tác thi công tại khu vực có công trình liền kề, cho phép tiến hành xây dựng trong điều kiện khoảng cách tĩnh đến công trình liền kề bằng 0.