Menu Đóng

♦ Phương pháp thi công ép cọc Gyro Piler

         Cọc xuyên qua đất nhờ vào lực nén ép + xoay sinh ra từ cọc ống thép có gắn lưỡi cắt ở mũi cọc. Phương pháp ép cọc Gyro có khả năng đưa cọc xuyên qua không những là các nền đất cứng như đá cuội, đá gốc mà cả nền sa khoáng, nền công trình bê tông cốt thép, các loại nền có chướng ngại vật trong lòng đất. Đây cũng là phương pháp cho phép mở rộng phạm vi đối tượng nền đất thi công mà công nghệ ép cọc có thể áp dụng. Sử dụng máy nén ép-cắt-xoay Gyro-Piler®, mũi cọc ống thép có gắn lưỡi cắt vừa xoay vừa cắt các chướng ngại vật và được nén ép xuyên sâu vào lòng đất.