Menu Đóng

♦ Phương pháp khoan nền đất cứng, nền đá cứng

         Cho phép đưa cọc vào nền đất cứng trên 50N mà không làm mất đi ưu điểm của phương pháp nén ép nhờ vào cơ chế khoan rút lõi.

        Phương pháp nén ép cọc trong nền đất cứng là phương pháp phát huy ưu điểm của công nghệ nén ép, nhưng có sử dụng kỹ thuật khoan hỗ trợ cho máy ép cọc. Dựa trên cơ chế khoan rút lõi, phương pháp này kết hợp liên hoàn giữa mũi khoan và máy ép để đưa cọc xuyên qua nền đất có độ cứng tối đa là hơn 50N

       Động tác khoan chỉ là kỹ thuật bổ trợ cho nén ép cọc, được thực hiện ở mức độ tối thiểu để hạn chế lượng đất thải, tránh làm xáo trộn lớp đất xung quanh, nhờ đổ giúp hoàn thành hệ cọc có độ chịu lực cao.