Menu Đóng

♦ Hệ thống điều khiển khoan

         Phương pháp xử lý khoan cho phép thi công điều kiện gầm thấp mà không phải tháo dỡ hay di chuyển chướng ngại vật. Trong phương pháp nén ép cọc vào nền đất cứng, trường hợp có chướng ngại vật ngay trên tâm đỉnh phương nén ép thì ngoài cọc ván thép cần gắn thêm mũi khoan. Theo phương pháp truyền thống sử dụng cần cẩu hỗ trợ và khoảng cách từ đỉnh hạ cọc bắt buộc trên 11,0m. Tuy nhiên, nếu trang bị hệ thống xử lý khoan Auger Handling System cho máy Crush Piler thì khoảng cách từ đỉnh hạ cọc tối thiểu giảm xuống còn 7,0 m. Nhờ đó mà bảo toàn được ưu điểm của công nghệ nén ép và mở rộng đáng kể phạm vi thi công.